ระยะเวลาการเรียน

ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี
สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ใน 1.5 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับการจัดสรรเวลาของผู้เรียน เนื่องจากการศึกษารายวิชาของหลักสูตรเป็นแบบคอร์สออนไลน์สามารถเรียนเวลาใดก็ได้ ภายใต้กรอบเงื่อนไขระยะเวลาตามข้อกำหนดของหลักสูตร

 

ประมาณการค่าเล่าเรียน

หลักสูตร MDTI มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทั้งหมด 143,000 บาท

ค่าลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์แบบเก็บหน่วยกิต 3,900 บาทต่อคอร์ส

พิเศษ สมัครวันนี้

โดยผู้เรียนสามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

รับส่วนลดค่าแรกเข้า 10,000 บาท
เหลือเพียง 206,000 บาท
โดยผู้เรียนสามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ 2 รูปแบบ
ดังต่อไปนี้

รูปแบบ รวมชำระ
(บาท)
จำนวน
(งวด)
ค่าเรียน
(บาท/งวด)
1
แบบจ่ายเต็มจำนวน
1
143,000 X 1
143,000

หมายเหตุ ระยะเวลาในการชำระค่าเล่าเรียนแต่ละงวด เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หมายเหตุ ระยะเวลาในการชำระค่าเล่าเรียน
แต่ละงวด เป็นไปตามประกาศ
ของทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์